ตลาดนัดมือสองค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน

AD WEB NET 2

tp-ค่าย1

ที่บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน พ.อ.กิตติ สมสนั่น ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน  ได้ดำเนินการจัดให้เป็นพื้นที่จำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการตลาดนัดมือสอง และฝึกอบรมอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวของกำลังพลในพื้นที่ค่ายฯ โดยมีกำลังพลได้นำข้าวของเครื่องใช้ ที่ยังสามารถใช้ได้นั้น มาจำหน่ายเป็นสินค้ามือสอง อีกทั้งยังมีการนำพืชผัก ผลไม้   ซึ่งได้จากการปลูกพืชผักสวนครัว ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเหลือจากการรับประทานแล้ว ก็ได้นำมาจำหน่ายอีกด้วย

tp-ค่าย2

สำหรับโครงการตลาดนัดมือสองที่จัดขึ้นนี้ ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวกำลังพลในพื้นที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน อีกทั้งยังเพื่อให้ทุกคนได้ดำเนินรอยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องของการใช้ชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้กับทุกครอบครัว หากใครจะเข้าไปอุดหนุนสินค้า ก็ไปได้ที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ทุกวันเสาร์สิ้นเดือน ตั้งแต่เช้าถึงเย็น

tp-ค่าย3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว