ตรวจโรงงาน

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันที่ 29 มกราคม ทางจังหวัดสมุทรสาครได้จัดคณะทำงานออกตรวจสถานประกอบการที่เข้าข่ายว่าจะก่อให้เกิดมลพิษในอากาศ ซึ่งกลุ่มแรกจะเป็นโรงงานที่มีบอยเลอร์ และใช้น้ำมันเตา ซึ่งในวันนี้ นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมือง ได้เข้าตรวจที่บริษัทลี้ไฟเบอร์บอร์ดจำกัด ซึ่งเป็นโรงงานที่ทำงานกล่องกระดาษ ในตำบลนาดี ที่นี่มีปล่องควันซึ่งเป็นปล่องของกระบวนการอบกระดาษให้แห้ง โดยใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีระบบป้องกันฝุ่นละอองจากการเผาไหม้โดยใช้ระบบสเปรย์น้ำ ดักจับตะกอนด้วยน้ำและให้ตกลงในน้ำที่อยู่ด้านล่องของปล่อง จึงไม่มีฝุ่นจากการเผาไหม้ฟุ้งกระจาย

ส่วนอีกหนึ่งแห่งที่อยู่ในเครือเดียวกันก็คือ บริษัท ลี้เคมิคอลโปรดักส์จำกัด ซึ่งมีบอยเลอร์ขนาดใหญ่และใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเช่นกัน ซึ่งที่นี่ก็มีระบบในการป้องกันฝุ่น คือ จะต้องทำให้มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ ระบบน้ำกับอากาศจะต้องสมดุลกัน จึงจะไม่เกิดควันดำขึ้นมา

สำหรับนี่เป็นการตรวจในวันแรก ซึ่งหลังจากนี้ทางนายอำเภอได้มีการลงตรวจโรงงานที่ปล่อยควันดำจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านด้วย และมีรายชื่อสถานประกอบการที่เข้าข่ายทำให้เกิดฝุ่นละอองที่ต้องออกตรวจแล้ว และจะมีการออกตรวจทุกวัน ซึ่งการตรวจนั้นหากพบว่าโรงงานใดที่ไม่มีระบบป้องกันฝุ่นละออง หรือก่อให้เกิดควันดำก็จะสั่งหยุดชั่วคราวเพื่อให้ปรับปรุง

 

footer_master footer_master footer_master footer_master footer_master

 เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว