ตรวจแรงงาน

tp-ตรวจแรงงาน1

จังหวัดสมุทรสาคร นำโดย พันเอก เกรียงชัย สุวรรณทัต รอง ผอ.รมน.จังหวัด สมุทรสาคร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับอีกหลายหน่วยงาน ออกตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการตำบลบางหญ้าแพรก ได้แก่ โรงงานทำลูกชิ้น ส.มหาชัย และโรงแล่ปลาเล็กไก่ รวมทั้งห้องเช่าในหมู่ 2 ตำบลบางหญ้าแพรก  เพื่อตรวจแรงงานต่างด้าวตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยในสถานประกอบการทั้งสองแห่งนั้น ไม่พบแรงงานผิดกฎหมายแต่อย่างใด ทุกคนมีบัตรประจำตัวแสดงตนอย่างถูกต้อง

tp-ตรวจแรงงาน2

ส่วนในห้องพักนั้น ได้มีการตรวจหลักฐาน ซึ่งก็พบว่าห้องพักมีเอกสารการขออนุญาตแจ้งที่พักของคนต่างด้าวอย่างถูกต้อง และมีการตรวจแรงงานที่พักตามห้องพักต่างๆ พบแรงงาน 1 ราย ที่ผิดในเรื่องของสถานที่การทำงานในบัตรนั้นแจ้งสถานที่ประกอบในจังหวัดอื่น ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย แต่ถ้าหากพบแรงงานผิดกฎหมาย ไม่มีบัตรแสดงตนพักอยู่ จะมีความผิดทั้งตัวแรงงานเองและเจ้าของหอพัก ฐานให้ที่พักอาศัยแก่แรงงานผิดกฎหมาย โดยการออกตรวจนั้นจะทำเป็นประจำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

tp-ตรวจแรงงาน3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว