ตรวจแรงงาน

AD WEB NET 2

 

โต้ง ผู้ว่าตรวจแรงงาน1

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะทำงานชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ป้องกัน ปราบปรามการบังคับใช้แรงงานการค้ามนุษย์ และกวดขันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. ทหารจากค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ฝ่ายปกครอง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด สวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัด ประมงจังหวัด และกำลัง อส. ลงตรวจเยี่ยมสถานประกอบการเพื่อป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานผิดกฎหมาย ในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 2 แห่ง

โต้ง ผู้ว่าตรวจแรงงาน2

โดยได้ตรวจสถานประกอบการที่ 1 ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จูพร มหาชัยซีฟู้ดส์ ตั้งอยู่เลขที่ 52/35 หมู่ที่ 2 ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นโรงงานผลิตหูฉลามบรรจุกระป๋อง ลูกชิ้นและอาหารแปรรูป มีคนงาน 23 คน เป็นคนไทย 12 คน แรงงานเมียนมา 11 คน นายจ้างได้แจ้งว่าที่มีแรงงานน้อยเนื่องจากไปส่งแรงงานต่างด้าวไปลง MOU และจะกลับมาในวันที่ 4 เมษานี้ ผลการตรวจในเบื้องต้นพบว่าแรงงานชาวเมียนมามีใบอนุญาตทำงานถูกต้อง ไม่พบการไม่พบการใช้แรงงานผิดกฎหมาย

โต้ง ผู้ว่าตรวจแรงงาน3

ต่อจากนั้นได้คณะได้ตรวจสถานประกอบการที่ 2 ได้แก่ บริษัท ไทยนิปปอน พลาสติก จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 1/36 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เป็นโรงงานผลิตแผ่นพลาสติก มีแรงงานทั้งหมด 315 คน เป็นคนไทย 197 คน แรงงานเมียนมา 118 คน จากการตรวจในเบื้องต้นพบว่า แรงงงานต่างด้าวมีเอกสารแสดงตนในการขออนุญาตทำงานถูกต้อง ไม่พบการใช้แรงงานผิดกฎหมาย

                                                                                       เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว