ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนครท่าฉลอม

WEB-02

s - ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล-01

ที่โรงพยาบาลนครท่าฉลอม ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร นายกุลวัชร หงษ์คู  พร้อมนายอารยะ โรจนวณิชชากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลนครท่าฉลอม เพื่อศึกษาข้อมูลของโรงพยาบาล โดยมีนายแพทย์โมลี วนิชสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาครและคณะให้การต้อนรับ

s - ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล-02

สำหรับการเดินทางมาของทางคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขในครั้งนี้ได้มาตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล ซึ่งพบว่าเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยสูง 6 ชั้น แต่ยังขาดแคลนเรื่องบุคลากร โดยมีการบริการต่างๆอย่างครบวงจร อาทิ มีห้องตรวจเอ็กซเรย์,ห้องตรวจโรคทั่วไป, ห้องทันตกรรม, ห้องกายภาพบำบัด, ห้องประชุม เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้ไปตรวจดูศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคมะเร็งครบวงจร ที่ได้จัดสร้างเป็นศูนย์มะเร็งที่ทันสมัยที่สุดของเขตสุขภาพที่ 5 อีกด้วย โดยจะนำข้อมูลที่ได้รับในครั้งนี้ไปเสนอต่อทาง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

s - ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล-03

s - ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล-04

s - ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล-05

สุเมธ/ภาพ/ข่าว