ตรวจอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

footer_master

ช่วงก่อนที่จะถึงเทศกาลสงกรานต์ ทางจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจอุปกรณ์การเล่นน้ำสงกรานต์ โดยมีกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาคร,สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะ ออกตรวจร้านจำหน่ายปืนฉีดน้ำในตลาดมหาชัย เพื่อป้องกันการจำหน่ายปืนฉีดน้ำกระบอกสูบแรงดันสูง และการจำหน่ายในราคาเกินควร

โดยจากการ ลงพื้นที่ออกตรวจการจำหน่ายปืนฉีดน้ำ ในตลาดมหาชัย  ไม่พบว่า  มีการจำหน่ายปืนฉีดน้ำกระบอกสูบแรงดันสูง  มีการติดป้ายราคาที่ชัดเจน  และขายปืนฉีดน้ำในราคาที่เหมาะสม  ซึ่งทางคณะที่ออกตรวจก็ได้ชี้แนะ และเตือนร้านค้าต่างๆ ว่าสามารถขายปืนฉีดน้ำได้ตามปกติ ไม่มีปัญหา  แต่อย่าไปขายปืนฉีดน้ำแบบกระบอกสูบแรงดันสูง ซึ่งเป็นปืนที่มีลักษณะคล้ายท่อพีวีซี เพราะมีโทษทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเรื่องนี้ สคบ.ได้ออกคำสั่ง ที่ 4/2550 เรื่องห้ามขายสินค้าเครื่องเล่นฉีดน้ำที่มีลักษณะเป็นกระบอกสูบและใช้แรงอัดกระแทกน้ำในกระบอกสูบโดยตรง สำนักงานคณะกรรมการสั่งห้ามขายเด็ดขาด หากร้านค้าใดฝ่าฝืนยังคงขายอยู่ มีโทษจำคุกสูงถึง 5 ปี ปรับสูงถึง 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค 2522 มาตรา 36,56) และหากไม่ติดป้านแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ  มีความผิดตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท  นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีการตรวจร้านขายเสื้อลายดอก ขายเสื้อสีเหลือง อาหารสด อาหารแห้ง ให้จำหน่ายในราคาที่ยุติธรรม ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคา ทั้งนี้ การตรวจดังกล่าวเป็นการกระตุ้นเตือนร้านค้าเพื่อให้ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

   

footer_master footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว