ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารเจ

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

ตรวจเจ1

อีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ต้องปฏิบัติในช่วงเทศกาลกินเจนั่นก็คือ เทศบาลนคร สมุทรสาคร ร่วมกับ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และโรงพยาบาลสมุทรสาคร ที่ออกสุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารเจทุกร้านที่ขายภายในงานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาล กินเจสมุทรสาคร รวมถึงอาหารเจภายในศาลเจ้าทั้ง 9 แห่งด้วย

ตรวจเจ2

โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายนที่ผ่านมา ก็ได้มีการเน้นตรวจน้ำมันทอดซ้ำ ตามร้านที่ใช้น้ำมันเป็นหลัก ซึ่งก็ได้มีการให้ อสม.ของเทศบาลนครสมุทรสาครร่วมตรวจในครั้งนี้ด้วย โดยพบว่าไม่มีร้านไหนใช้น้ำมันทอดซ้ำ นอกจากนี้ ยังได้มีการรณรงค์ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการต้องปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่งครัด เช่น เลือกซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารที่สดมีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน ได้แก่ บอแรกซ์, ฟอร์มาลิน, สารฟอกขาว, สารกันรา และน้ำมันทอดซ้ำ ล้างผักสดและผลไม้ด้วยผงฟูหรือน้ำส้มสายชู และเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้ทอดทุกวัน,  สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสาระบบอาหาร อย. , อุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร, ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม, ใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว, ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด และต้องปลอดจากภาชนะบรรจุโฟม 100 % ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ และมีความปลอดภัยในการบริโภคอาหารเจที่จำหน่ายในงาน

ตรวจเจ3

ตรวจเจ4

ตรวจเจ5

ตรวจเจ6

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว