ตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ

WEB-02

ตรวจสุขภาพ1

เมื่อเวลา 07.30 น. ของวันที่ 19 กันยายน 2562 หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย น.ส.อนุสรี ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อพรรครวมพลังประชาชาติไทย นายกันต์กวี   ทับสุวรรณ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่สมุทรสาคร เพื่อมาตรวจเยี่ยมกิจกรรมตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ณ บริษัท อาซีฟา จำกัด ( มหาชน ) ต.คอกกระบือ  โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร    นายไพบูลย์ อังคณากรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท อาซีฟา  จำกัด ( มหาชน ) หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ

ตรวจสุขภาพ3

โดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้เยี่ยมชมการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนของโรงพยาบาลมหาชัย3 เยี่ยมชมการให้การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานกระทรวงแรงงานและพบกับผู้สูงอายุที่ทำงานในบริษัท เยี่ยมชมนักศึกษาทวิภาคีที่มาฝึกงานที่บริษัท พบผู้พิการที่ทำงานอยู่ในบริษัท เยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าในอาคาร และเยี่ยมชมจุดจำหน่ายสินค้าของผู้พิการ

ตรวจสุขภาพ4

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงงานของจังหวัดสมุทรสาคร จากข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัด พบว่า ปัจจุบันมีประชากร 577,964 คน มีแรงงานแฝงและไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร์ 881,097 คน เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 167,853 คน อยู่ในกำลังแรงาน 713,244 คน เป็นผู้มีงานทำ 707,548 คน เป็นผู้ว่างงาน 5,696 คน มีนายจ้างสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานประกันสังคมสมุทรสาคร 11,304 แห่ง ผู้ประกันตน 538,919 คน มาตรา 33 จำนวน 460,592 คน มาตรา 39 จำนวน 35,682 คน มาตรา 40 จำนวน 42,645 คน มีแรงงานต่างด้าว 167,761 คนในสถานประกอบการ 4,659 แห่ง มีผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายจากการทำงานขอเบิกเงินทดแทนในปี 2560 จำนวน 5,460 คน ปี 2561 จำนวน 5,847 คน และปี 2562 จำนวน 4,365 คน

ตรวจสุขภาพ5

ด้าน พลโท นันทเดช กล่าวว่า  กระทรวงแรงงานได้กำหนดให้เป็นนโยบายให้สำนักงานประกันสังคม ดำเนินการตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการเชิงรุกเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีให้ผู้ประกันตนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการตรวจสุขภาพครั้งนี้ เป็นการเจาะเลือด ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต ตรวจวัดสายตาเบื้องต้น เอกซเรย์ทรวงอก เก็บปัสสาวะ อุจจาระ และตรวจภายในสำหรับสุภาพสตรี ซึ่งจะทำให้ทราบว่าผู้ประกันตนมีภาวะเสี่ยงในการเกิดโรค NCD หรือไม่ ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่า ปัญหาที่เกิดกับผู้ใช้แรงงานมีอยู่ 2 ประเด็น คือ การเจ็บป่วยและความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งจากการป่วยเป็นโรค NCD ทำให้ผู้ประกันตนมีภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ไตเสื่อม และโรคหัวใจ เป็นต้น ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นมาตรการส่งเสริมสุขภาพที่จะทำให้ผู้ประกันตนทราบว่า ขณะนี้สุขภาพตนเองเป็นอย่างไร เพื่อให้ผู้ประกันตนเจ็บป่วยลดลง รวมถึงค่าบริการทางการแพทย์ที่ลดลงอีกด้วย

ตรวจสุขภาพ2

อย่างไรก็ตามการดูแลตรวจสุขภาพให้ผู้ประกันตนในสถานประกอบการเคลื่อนที่ เนื่องจากลูกจ้างไม่มีเวลาไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล ซึ่งสถานประกอบการ ต้องเห็นความสำคัญเรื่องสุขภาพของลูกจ้าง เพื่อที่จะได้มีสุขภาพที่ดีเพื่อทำงานให้สถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และสำหรับ บริษัท อาซีฟา จำกัด ( มหาชน ) เป็นสถานประกอบการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระจายและส่งจ่ายไฟฟ้า  สวิตซ์บอร์ดไฟฟ้า ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบบริหารจัดการพลังงาน รวมถึงบริการหลังการขายและบริการวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีพนักงานทั้งหมด 1,127 คน

ตรวจสุขภาพ6

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว