ตรวจสุขภาพตำรวจประจำปี

AD WEB CCTV 14-6-60

 

ตรวจสุขภาพประจำปี

ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี2560 ให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดภูธรจังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลตำรวจเดินทางมาให้บริการ โดยในการตรวจครั้งนี้ ได้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิเช่น ตรวจวัดความดัน  , เบาหวาน , ตรวจปัสสาวะ, เจาะเลือดเพื่อตรวจวัดหาระดับน้ำตาลในร่างกาย , ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เป็นต้น   

                ทั้งนี้การตรวจสุขภาพให้กับข้าราชการตำรวจทุกปี ก็เนื่องจากภาระหน้าที่ ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาดูแลตัวเองเท่าที่ควร เพราะต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับใช้ประชาชน สำหรับการตรวจสุขภาพร่างกายทุกปี ก็เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ตรวจสุขภาพประจำปี2 ตรวจสุขภาพประจำปี1