ตรวจสอบราคาดาวเรือง

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60 tp-ราคาดาวเรือง1

จากการที่ในช่วงนี้ดอกดาวเรืองเป็นที่ต้องการมาก เนื่องจากประชาชนต้องการนำมาประดับเพื่อถวายอาลัย และตามสถานที่ต่างๆต้องใช้ในการประดับในงานพระราชพิธี ทำให้ดอกดาวเรืองจำหน่ายดี และช่วงนี้ก็จะขาดตลาด พ่อค้าแม่ค้าบางรายฉวยโอกาสขึ้นราคาต้นดาวเรืองจนมีราคาที่สูงกว่าปกติหลายเท่า ทางสำนักคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศเพื่อให้ผู้ขายได้ปฏิบัติตามคือห้ามไม่ให้ขายในราคาที่สูงเกินสมควร ให้มีการปิดป้ายแสดงราคาขายอย่างชัดเจน ในการนี้ ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร จึงได้ลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านค้าจำหน่ายต้นดาวเรือง พบว่า แต่ละร้านปิดป้ายราคาชัดเจน ส่วนในเรื่องราคาขายนั้นขึ้นอยู่กับขนาดและความสมบูรณ์ของต้นดาวเรือง เช่นต้นเล็ก ราคา 25 บาท  ต้นขนาดกลาง 35-50 บาท  ต้นใหญ่พร้อมกระถาง 70 บาท  โดยส่วนใหญ่สั่งมาจากจังหวัดนนทบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี  และทางเจ้าหน้าที่ได้มีการแนะนำตักเตือนไม่ให้ผู้ขายจำหน่ายในราคาสูง

กรณีพบว่ามีการขายในราคาสูงเกินสมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือจำหน่ายไม่ตรงกับป้ายราคาที่ติดไว้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หากพบการขายต้นดาวเรืองในราคาสูงเกินสมควร ให้แจ้งมาที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

 

tp-ราคาดาวเรือง2 tp-ราคาดาวเรือง3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว