ตรวจสถานที่จัดพระราชพิธี

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-ผู้ว่า1

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 12 ตุลาคม นายประภัสสรณ์ มาลากกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เดินทางไปยังวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง สถานที่ที่ใช้จัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปรึกษาและชี้แจงการดำเนินงานในส่วนต่างๆ

ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า ตอนนี้ ในส่วนของการสร้างพระเมรุมาศจำลองนั้นได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และตอนนี้เหลือเพียงจัดภูมิทัศน์โดยรอบ และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ อส.คอยอยู่เวรรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง  ในส่วนของการจัดสร้างสถานที่เผาดอกไม้จันทน์ ที่อยู่ด้านข้างพระเมรุมาศจำลองนั้น ตอนนี้กำลังก่อสร้าง และจะต้องให้เสร็จเรียบร้อยก่อนวันที่ 20 ตุลาคม

หน่วยงานต่างๆตอนนี้กำลังดำเนินงานในส่วนที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละด้าน เพื่อให้งานออกมาสมพระเกียรติที่สุด ส่วนสิ่งที่ได้สั่งให้มีการปรับปรุงคือเรื่องพื้นทางเดิน ที่อยากให้เป็นสีเดียวกัน ไม่ฉูดฉาด ซึ่งก็ต้องให้ผู้รับผิดชอบวางผังทางเดินใหม่ เพื่อให้ส่วนที่ไม่มีดอกไม้ต้นไม้วางทับ ออกมาเรียบร้อย เพื่อให้งานออกมาอย่างดีและสมพระเกียรติ

 

tp-ผู้ว่า2 tp-ผู้ว่า3

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว