ตรวจปั้มน้ำมัน

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

tp-น้ำมัน1

 เมื่อเวลา 10.30น. ของวันที่ 5 มิถุนายน  นายวัชรพงษ์ ชัยโชตกิจ หัวหน้าสำนักงานกลางชั่งตวงวัด จังหวัดนครปฐม ได้เดินทางมาตรวจสอบปั้มน้ำมันที่จำหน่ายน้ำมันB20ในจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับทางสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนางสาวสุนันทา น้อยพิทักษ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมตรวจด้วย

สำหรับการตรวจครั้งนี้จะเป็นการตรวจปั้มน้ำมันที่จำหน่ายน้ำมันB20ที่ทางกระทรวงพลังงาน ส่งเสริมการให้ใช้ เพื่อสร้างเชื่อมั่นต่อการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ที่มีส่วนผสมของน้ำมันไบโอดีเซล ร้อยละ20 และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลปาล์มน้ำมัน ซึ่งตอนนี้ปั้มน้ำมันหลายๆแห่งก็มีการจำหน่ายน้ำมันB20 สำหรับการตรวจในวันนี้จะมีการตรวจว่าแต่ละปั้มนั้นจ่ายน้ำมันให้กับลูกค้าครบตามจำนวนหรือไม่ ส่วนเรื่องราคาน้ำมันB20 นั้นก็จะปรับขึ้นลงในแต่ละวันเช่นเดียวกัน ส่วน ณ วันที่ 5 มิถุนายน อยู่ที่ราคาลิตรละ 21.54 บาทซึ่งจากการตรวจสอบก็ไม่พบความผิดปกติใดๆ

 

 

 

tp-น้ำมัน2 tp-น้ำมัน3 tp-น้ำมัน4 tp-น้ำมัน5

  เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว