ตรวจจุดเสี่ยงจัดงานลอยกระทง

fm - ตรวจจุดลอยกระทง1

นายอำพล  อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ได้ลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงการจัดงานวันลอยกระทง  โดยที่แรกคือที่ท่าน้ำวัดใหญ่จอมปราสาท  มีนายรังสรรค์  เจียระนัย  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าจีน ร่วมลงพื้นที่ให้ข้อมูล พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด   ซึ่งท่าน้ำวัดใหญ่จอมปราสาท ที่จะใช้เป็นสถานที่ลอยกระทง   รองผู้ว่าฯ ให้ผู้รับผิดชอบนำกำลังคอยควบคุมคนขึ้นลงโป๊ะในวันลอยกระทง อย่าให้ลงไปจำนวนๆมากให้จำกัดจำนวนให้ลงเป็นชุดๆ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน  เน้นพื้นสะพานและโป๊ะต้องแข็งแรงมั่นคง  และไม้สะพานให้วางสลับเพื่อกันลื่น  มีไฟส่องสว่างให้เพียงพอ  ห้ามคนเมาลงไปลอยกระทงเพื่อเป็นการป้องกันการตกน้ำ  มีเจ้าหน้าที่คอยระวังเหตุทางน้ำ  และที่สำคัญห้ามจุดพลุดอกไม้ไฟโดยเด็ดขาด

fm - ตรวจจุดลอยกระทง2

ต่อมารองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ลงพื้นไปยังที่บริเวณท่าน้ำวัดบางหญ้าแพรก  พร้อมด้วยนายเรียน  หงษ์คู  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก    ซึ่งรองผู้ว่าฯ มีความเป็นห่วงเรื่อง สะพานทางเดินลงไปลอยกระช่วงหัวสะพานมีช่องโหว่ เกรงว่าอาจจะมีคนพลัดตกลงไปได้  จึงให้ทางเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก เร่งดำเนินการแก้ไข  อีกทั้งให้จัด  อปพร.คอยเฝ้าระวังอำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้กับประชาชน

fm - ตรวจจุดลอยกระทง3

  วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว