ดูพื้นที่จัดพิธีถวายความอาลัย…ประตูระบายน้ำบางยาง

tp-บางยาง1

ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ นายอำเภอบ้านแพ้ว พร้อมด้วยทาง อบต.สวนส้มและ อบต.อำแพง ได้ลงพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำบางยาง ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะใช้จัดพิธีจุดเทียนถวายความอาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเย็นของวันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน สาเหตุที่ใช้บริเวณนี้เพราะเป็นสถานที่ที่พระองค์ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2496 เมื่อครั้งที่เกิดเหตุน้ำท่วม โดยพิธีการนั้น จะมีการสวดพระพุทธมนต์จากคณะสงฆ์อำเภอบ้านแพ้ว ในเวลา 16.30 น. ในเวลา 17.00น. จะเป็นการชมวีดีทัศน์เรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับพระองค์ ในเวลา 17.50 น.จะเป็นการยืนสงบนิ่ง 89 วินาที ในเวลา 17.52น. นายอำเภอบ้านแพ้วจะกล่าวถวายอาลัย ต่อด้วยการจุดเทียนและร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการเชิญชวนเกษตรกรที่มีเรือให้นำเรือมาร่วมลอยลำบริเวณประตูน้ำและจุดเทียนในเรือด้วย

 

tp-บางยาง2 tp-บางยาง3

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว