ดูคันกั้นน้ำ

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

tp-ซ่อมคัน1

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ประสานงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครให้ลงพื้นที่ตำบลสวนส้ม เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของเรือขุดดินองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ในการเร่งซ่อมแซมคันกั้นน้ำบริเวณพื้นที่ๆ อยู่ติดกับริมแม่น้ำท่าจีนซึ่งในครั้งนี้เป็นการดำเนินงานเพื่อซ่อมคันกั้นน้ำชั่วคราว ตรงปากคลองตาติ้ว หมู่ที่ 1และ หมู่ที่ 5 ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยสภาพปัญหาของคันดินดังกล่าว สืบเนื่องจากเป็นคันดินที่ทำไว้ตั้งแต่เมื่อปี 2554 ซึ่งเป็นระยะเวลานานเกือบ6 ปีแล้ว ดังนั้นสภาพของคันดินนี้จึงค่อยๆ เสื่อมสไลด์ลง และไม้ไผ่ที่ใช้ปักกั้นดินไว้นั้นก็เริ่มผุพังแล้ว ดังนั้นทางชาวบ้านจึงได้ช่วยกันนำไม้ไผ่มาปักใหม่ ขณะที่ทาง อบจ.สมุทรสาคร ก็จัดส่งเรือขุดดินมาขุดดินจากแม่น้ำท่าจีนเอามาถมทับไว้ เพื่อป้องกันน้ำจากแม่น้ำท่าจีนที่ยกระดับตัวขึ้นสูงอันเนื่องมาจากน้ำทะเลหนุนและการปล่อยน้ำจืดจากทางตอนบนของแม่น้ำท่าจีนลงมา ซึ่งเมื่อน้ำทั้งด้านบนและด้านล่างมาปะทะกันก็จะทำให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครยกตัวสูงขึ้น จนอาจจะไหลเข้าท่วมสวนเกษตรกรรมและบ้านเรือนของประชนได้ ดังนั้นจึงต้องมีการเฝ้าระวังไว้ก่อน โดยเฉพาะในส่วนของคลองตาติ้ว ตำบลสวนส้มนี้ มีพื้นที่ทำการเกษตรที่สำคัญทั้งนาข้าว พืชผักผลไม้ หากน้ำเข้าท่วมก็จะทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก

 

tp-ซ่อมคัน2 tp-ซ่อมคัน3

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว