ซ้อมย่อยพิธีถวายดอกไม้จันทน์

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

tp-ซ้อม1

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 19 ตุลาคม ทางอำเภอบ้านแพ้วได้จัดพิธีซ้อมย่อยการถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นที่สถานที่จัดพระราชพิธีของอำเภอบ้านแพ้ว นั่นก็คือวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เพื่อให้เกิดความพร้อมสำหรับพระราชพิธีในวันจริง โดยการถวายดอกไม้จันทน์ของอำเภอบ้านแพ้วนั้น จะให้ประชาชนเข้าถวายชุดละ 10 คน โดยจะให้ถวายบนพานที่ตั้งไว้หน้าซุ้ม และจะมีข้าราชในชุดปกติขาวคอยเคลื่อนพานที่เต็มแล้วออก แล้วนำพานเปล่ามาตั้งแทนที่ การซ้อมในวันนี้จึงเป็นการซักซ้อมการเชิญพานสับเปลี่ยน เพื่อให้เกิดความลงตัว ซึ่งวันนี้เป็นการซ้อมครั้งที่ 2 และจะมีการซ้อมใหญ่อีกครั้งในวันที่ 23 ตุลาคม ที่จะถึงนี้

tp-ซ้อม2 tp-ซ้อม3

เอเซีย ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว