ซ่อมท่อส่งน้ำประปา

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

footer_master

หลังจากที่เกิดกรณีท่อน้ำประปาแตกหลายจุด ริมทางคู่ขนานถนนพระราม 2 พิกัดเลยตลาดทะเลไทย บริเวณตั้งแต่หน้าร้านโชคทวีจนถึงสำนักงานด่านป่าไม้มหาชัย เป็น เวลานานนับเดือน ทำให้ประชาชนเดือดร้อนทั้งจากน้ำประปาที่แตกล้นออกมาท่วมขังถนน จนเกิดเป็นหลุมลึกอันตรายต่อผู้ที่สัญจรไปมา และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ซึ่งปัญหาท่อน้ำประปาแตกตรงบริเวณนี้ บริษัทเอกชนที่มาเช่าโครงการผลิตน้ำประปาผิวดินของเทศบาลนครสมุทรสาคร เพื่อผลิตน้ำประปาขายให้กับเทศบาลฯ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการซ่อมแซมทั้งหมด

footer_master

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้บริษัทเอกชนรายดังกล่าว กำลังดำเนินการซ่อมท่อส่งน้ำประปาที่แตกชำรุดแล้ว โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2562 ซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการซ่อมจำนวน 45 วัน จึงขอฝากถึงประชาชนในความไม่สะดวกในการสัญจรไปมาช่วงที่ดำเนินการซ่อมแซมครั้งนี้ด้วย  เนื่องจากต้องมีการขุดเจาะพื้นถนนตรงจุดที่ท่อส่งน้ำแตก โดยทางบริษัทผู้รับผิดชอบ จะดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุด

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว