ช่วยภาคใต้

vk บริจาค 4

ที่ มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายเฉลิม พันธ์จารุปราโมทย์ หัวหน้ามูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร ช่วยกันลำเลียงเครื่องอุปโภค บริโภคกว่า3,500 ชุดพร้อมน้ำดื่มอีก2คันรถเทลเลอร์ เพื่อออกเดินทางไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช โดยจุดตั้งรับบริจาคมาได้1สัปดาห์ เพื่อนำไป ช่วยเหลือผู้ที่ประสพกับความเดือดร้อนจากวิกฤตอุทกภัยอย่างแสนสาหัสทางภาคใต้  ซึ่งพี่น้องชาวไทยทุกภาคส่วนก็ระดมความช่วยเหลือกันอย่างไม่ขาดสาย รวมถึงจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของช่วยภาคใต้ โดยมูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร เปิดเป็นศูนย์รับบริจาค ในทุกๆวันจะมีผู้มาบริจาค เครื่องอุปโภค บริโภคเช่น น้ำดื่ม , มาม่า , ปลากระป๋อง , ยาทากันน้ำกัดเท้า , ผ้าอนามัย , ยาสามัญประจำบ้าน  และอาหารแห้งต่างๆ โดยผู้ที่นำสิ่งของมาบริจาค ทางมูลนิธิฯจะมีใบอนุโมทนาบุญมอบให้ทุกท่านกลับไปด้วย สิ่งของช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ล็อตแรกนั้น ได้เดินทางไปที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก่อนแล้ว ที่ผ่านมา ส่วนสิ่งของล็อตนี้ได้นำขึ้นรถบรรทุกออกเดินทางไป เพื่อช่วยเหลือพี่น้องจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป../

vk บริจาค 1 vk บริจาค 2 vk บริจาค 3

ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวี