ชี้แจงผู้มีรายได้น้อย

AD WEB NET 2

 

 

tp-ชี้แจงผู้มีรายได้น้อย1

สำหรับการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย หรือลงทะเบียนคนจน ในรอบ2 ซึ่งจะเปิดลงทะเบียนกันในระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 คาดว่าน่าจะมีประชาชนมาใช้สิทธิ์กันมากกว่าครั้งที่แล้ว เพราะทุกคนต้องมาลงทะเบียนกันใหม่  แต่ครั้งนี้จะเพิ่มเงื่อนไขคือสินทรัพย์ทางการเงิน ทั้งเงินฝาก สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ ต้องครอบครองไม่เกิน 1 แสนบาท ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินเกษตรต้องไม่เกิน 10 ไร่ ที่ดินอื่นต้องไม่เกิน 1 ไร่ และต้องมีบ้านไม่เกิน 25 ตารางวา หรือห้องชุดไม่เกิน 35 ตารางเมตร

tp-ชี้แจงผู้มีรายได้น้อย2

โดยการตรวจสอบทั้งหมดจะเสร็จสิ้นในเวลาไม่เกิน 1 เดือน และรอบใหม่นี้จะไม่ใช่การแจกเงินเท่านั้น แต่จะมีการเตรียมพร้อมในเรื่องสวัสดิการเดิม เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ รถเมล์ รถไฟฟรี ซึ่งจะมีการทำบัตรแจก เพื่อให้ผู้รับสวัสดิการสามารถใช้บัตรดังกล่าวไปเป็นส่วนลดสวัสดิการที่รัฐจะให้ในอนาคตได้ และในช่วงก่อนที่จะถึงวันลงทะเบียนจริงนั้น ทางธนาคารออมสินซึ่งเป็นหนึ่งหน่วยงานที่รับลงทะเบียนได้มีการนำเจ้าหน้าที่ลงตามชุมชนต่างๆ เพื่อแนะนำการกรอกเอกสาร เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเตรียมพร้อมสำหรับการลงทะเบียนจริงที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 เมษายนนี้เป็นวันแรก

tp-ชี้แจงผู้มีรายได้น้อย3

                                                                                         เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว