ชี้แจงนายจ้างสถานประกอบการ พรก.แรงงานต่างด้าว

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-ชี้แจง1

 

นับเป็นเรื่องที่กำลังมาแรงและต้องเร่งทำงานความเข้าใจอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับการปฏิบัติของนายจ้างและสถานประกอบการให้เป็นไปตามพระราชกำหนดบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แม้ว่าตอนนี้จะอยู่ในช่วงการผ่อนผันตามมาตรา 44 ไปจนถึงสิ้นปี 60 แต่ช่วงนี้นายจ้างก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการใช้แรงงานอย่างถูกต้อง วันพฤหัสบดีนี้ทางจังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร จึงได้มีการจัดประชุมนายจ้าง สถานประกอบการขึ้น ซึ่งได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมตลาดทะเลไทย โดยมีนายประภัสสรณ์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน และมีนายจ้างราว 800 คน เข้าร่วมรับฟัง  ทำให้ห้องประชุมตลาดทะเลไทยดูแคบไปถนัดตา

สำหรับประเด็นหลักในครั้งนี้ คือ การชี้แจงให้นายจ้างได้ทราบถึงพระราชกำหนดบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 ว่าครอบคลุมสิ่งใด บทลงโทษจะเป็นอย่างไร นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามอย่างไร รวมทั้งเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือ การเปิดศูนย์เฉพาะกิจรับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวที่จะเปิดในวันที่ 24 กรกฎาคม ไปจนถึงวันที่ 7 สิงหาคม เป็นระยะเวลา 15 วัน ที่สำนักงานจัดหางาน และที่โครงการบ้านเอื้ออาทรท่าจีน ซึ่งนายจ้างที่ยังใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้อง หรือใช้แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตหมดอายุก็จะต้องมาติดต่อในช่วงนั้น วันนี้จึงมีการแจ้งเรื่องวิธีการแจ้งเพื่อให้นายจ้างได้เข้าใจ เพราะหลังจาก 15 วันไปแล้วก็จะต้องมีการสัมภาษณ์เพื่อให้รู้ว่า แรงงานรายนั้นเป็นแรงงานเดิมของนายจ้างคนนี้หรือไม่ ตอนสัมภาษณ์นั้นนายจ้างจะต้องพาแรงงานที่นำไปแจ้งการทำงานมาครบทุกคนด้วย จากนั้นจึงเข้าสู่กระบวนการของศูนย์วันสตอปเซอวิช

ส่วนนายจ้าง สถานประกอบการที่ใช้แรงงานอย่างถูกต้องแล้ว ก็ต้องเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดในภาพรวมที่ต้องทำกันในระยะยาวไปตลอด เพื่อให้มีการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง เพราะสิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2560 หากยังตรวจพบนายจ้างรายใดใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้องก็ต้องว่าไปตามบทลงโทษตามพระราชกำหนดบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560

              

tp-ชี้แจง3

tp-ชี้แจง2

 

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว