ชาวประมงแจงความเดือดร้อน

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมา ชาวประมงประมาณหนึ่งร้อยคนได้ เดินทางมารวมตัวกันที่สมาคมการประมงจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเสนอปัญหาที่มาจาก  กฎระเบียบต่างๆที่ภาครัฐได้ประกาศใช้ โดยมีนายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคม   การประมงสมุทรสาคร  รวมทั้งตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาครร่วมชี้แจงและรับฟังปัญหานอกจากนั้นแล้วยังมีจัดหางานจังหวัดและเจ้าท่าเข้าร่วมรับฟังด้วย ซึ่งในการประชุมครั้งนี่ ทางตัวแทนภาคประมงก็ได้ สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นมาเพื่อชี้แจงปัญหาที่ตนเองประสบอยู่ ที่ทำให้ชาวประมงเดือดร้อน มากๆ โดยเฉพาะเรื่องการให้จัดเวลาหยุดพักให้กับคนในเรือ โดยระบุไว้ว่าต้อง จัดให้    ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงในระยะเวลาการทำงาน 24 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า 77 ชั่วโมง ในระยะเวลาการทำงาน 7 วัน และจัดทำหลักฐานเวลาพักไว้เพื่อให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทำงานในเวลาพักได้โดยต้องจัดให้มีเวลาพักชดเชยโดยเร็ว และให้จัดทำหลักฐานเวลาพักไว้ ซึ่งหากเป็นแรงงานในเรือประมงทั่วไปก็สามารถหยุดพักได้ในช่วงที่เรือกำลังแล่นออกไปหรือช่วงที่ปล่อยอวนลงไปในทะเล แต่ที่จะเป็นปัญหาก็คือ นายท้ายเรือ ซึ่งส่วนใหญ่เรือที่ออกทำการประมงอยู่ในขณะนี้ จะมีนายท้ายเรือเพียงคนเดียว และการจะตรวจสอบการพักของการทำงานก็ต้องดูจากเครื่องวีเอ็มเอสเท่านั้น คือ เครื่องวีเอ็มเอสต้องหยุดทำงานนั่นหมายถึงนายท้ายได้พักผ่อน และถ้าจะให้นายท้ายพักตามเวลาที่กำหนดคือ 10 ชั่วโมงนั่นหมายถึง ต้องหยุดทำประมงไปครึ่งวัน ซึ่งชาวประมงบอกว่า จะทำให้ขาดทุนมาก     ดังนั้น หากเรือลำใดต้องการที่จะทำการประมงให้ได้ระยะเวลาที่มากขึ้น ก็ต้องจัดให้มีนายท้ายเรือ 2 คน เพื่อสลับหมุนเวียนกันทำงาน แต่ความเป็นจริงในขณะนี้ คือ หาคนไทยที่จะเป็นนายท้ายเรือยากมาก และก็ไม่อนุญาตคนต่างด้าวทำตำแหน่งนี้ด้วย ส่วน เรื่องเครื่องมือการทำประมงบางอย่างก็มีปัญหาต่อการหยุดพักการทำงานเช่นกัน เช่น     เครื่องมืออวนลากเดี่ยว ที่จะใช้เวลาปล่อยอวน 2-3 ชั่วโมงแล้วกู้ ซึ่งในช่วงที่ปล่อยอวนก็    ถือว่าเป็นช่วงที่หยุดพักการทำงาน แต่เวลาปล่อยทิ้งอวนในทะเลจะไม่นานนัก ก็อาจ  ส่งผลต่อการหยุดพักการทำงานที่จะต้องให้ยาวติดต่อกันอย่างน้อย 6 ชั่วโมง นอกจากนี้ก็        ยังมีปัญหาอื่นๆอีกมากมาย ที่ทำให้เรือประมงหลายลำต้องจอด และชาวประมงหลายคน ก็เริ่มถอดใจกับปัญหาที่เจอ เพราะยิ่งนานวันก็ยิ่งมีกฎระเบียบต่างๆออกมาไม่รู้จบ  ซึ่งชาวประมงบางท่าน แสดงความคิดเห็นว่า การทำประมงเป็นอาชีพที่ทำมากันอย่างเนิ่นนาน เมื่อก่อนการประมงเฟื่องฟูมาก และก็ไม่มีกฎอะไรออกมามากอย่างนี้ ก็ไม่เห็นว่าจะ ส่งผลอะไร แต่ปัจจุบัน แต่ละหน่วยงานของภาครัฐต่างก็ออกกฎระเบียบของตนเองให้ชาวประมงปฏิบัติ ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบก็คือชาวประมง ที่ต้องรับกับกฎจากทุกๆหน่วยงานซึ่งดูแล้วก็มีเยอะมาก และเมื่อชาวประมงปฏิบัติตามเสร็จแล้ว ต่อไป ก็มีกฎอื่นๆเพิ่มเติมมาตลอด มองแล้วก็เหมือนไม่รู้จบ จึงอยากให้ภาครัฐมองเห็นสิ่งเหล่านี้บ้างการประมงสะดวกขึ้นเลย และอีกหนึ่งอย่างก็เหมือนว่า ภาครัฐจะต้องยอมทำตามเรื่อง   ต่างๆจากต่างประเทศมากเกินไป จนทำให้ชาวประมงไทยเดือดร้อน

                                                                                                  

tp-ชาวประมง2 tp-ชาวประมง3 tp-ชาวประมง4

      เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว