ชาวบ้าน2ตำบลรวมตัวร้องน้ำเสีย ทำสวนเกษตร-วังกุ้งเสียหายยับ

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

s - น้ำเสีย-01

เมื่อเวลาประมาณ 10.00น.ของวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ชาวบ้านหมู่1 ตำบลท่าทราย และหมู่ 8 ตำบลบ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ประมาณ20 คนมารวมตัวกันที่บริเวณบ่อน้ำบาดาล ทางเข้าปากบ่อโมเดล ม.8 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณคลองปากบ่อใหญ่ โดยนางพิกุล หวังสุข อายุ 55 ปี ชาวบ้าน ม.8 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร บอกว่าปัญหาน้ำเน่าเสียเป็นมานานแล้วโดยคาดว่าน้ำเน่าเกิดจากโรงงาน มีโรงงานย้อมผ้าหลายโรงปล่อยมารวมกัน ปล่อยมาจากทางวัดปากบ่อลงมาคลองปากบ่อใหญ่ ถ้าปล่อยมาแบบนี้จะเสียหมดทั้งคลอง ซึ่งตนเคยร้องเรียนไปหลายที่แล้วแต่ไม่ได้ผล อยากให้หน่วยงานมาช่วยดูแลกัน ซึ่งบริเวณพื้นที่ดังกล่าวส่วนมากทำเกษตร เลี้ยงปลา ทำสวน เมื่อน้ำเน่าเสียเลยไม่สามารถประกอบอาชีพได้

s - น้ำเสีย-02

ด้านนายสมควร พิมมะรัตน์ อายุ 59 ปี ชาวบ้าน ม.1 ต.ท่าทราย บอกว่าจุดนี้เป็นพื้นที่2ตำบลคือหมู่8 ต.บ้านเกาะ และหมู่1 ต.ท่าทราย โดยคลองปากบ่อใหญ่แห่งนี้มีพื้นที่รวม4ตำบล ซึ่งในพื้นที่หมู่1 ตำบลท่าทรายส่วนมากทำสวนเกษตรอาทิฝรั่ง ลำไย มะพร้าวน้ำหอม พุทราห่อและวังกุ้งบางส่วน โดยจุดนี้มีน้ำเสียมานานแล้วตั้งแต่ชลประทานปิดประตู ถ้าชลประทานเปิดประตูบ้าง ก็จะมีน้ำดีไหลมาเป็นช่วงๆ แต่ตอนนี้น้ำนิ่งหมดทำให้เกิดการเน่าเสีย ซึ่งน้ำที่เสียจะอยู่เหนือคลองขึ้นไปในตำบลชัยมงคลและตำบลบางกระเจ้า ที่มีโรงงานฟอกย้อมหลายโรงงาน

s - น้ำเสีย-03

ต่อมาทางด้านนางสาวพิมพิศา กุลวานิช ปลัดอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้เดินทางมารับเรื่องจากกลุ่มผู้ร้องเรียน พร้อมกล่าวว่าตนได้รับมอบหมายจากนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ให้มาดูเรื่องดังกล่าว ซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่าบริเวณคลองดังกล่าวมีกอสวะอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้กีดขวางทางน้ำ ซึ่งจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำกอสวะออกจากนั้นก็จะได้มีการระบายน้ำจากคลองชลประทานดี7 ลงมาเพื่อไล่น้ำเสียออก แล้วก็มาดูว่าน้ำที่เสียมาจากจุดไหนเพื่อจะได้แก้ไขถูกจุด พร้อมทั้งจะได้นำเรื่องทั้งหมดให้เสนอให้ทางนายอำเภอเมืองสมุทรสาครพิจารณาดำเนินการต่อไป

s - น้ำเสีย-04

สุเมธ /ภาพ/ข่าว