ชาวบ้านสุดเอือม ขยะไม่เก็บทิ้งปล่อยสะสมเกะกะ

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

s-ไม่เก็บขยะ-01

ที่บริเวณเส้นทางด้านหลังโรงแก๊สซอยลูกรัง ม.6 ต.ท่าทราย อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร ได้มีประชาชนผู้สัญจรไปมาในเส้นทางดังกล่าว ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนเรื่องขยะส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ ผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่าที่บริเวณถนนเส้นดังกล่าวซึ่งเป็นถนนลูกรังและข้างทางพบขยะที่เป็นพลาสติก และขยะทั่วไปทั้งเปียกและแห้ง ส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในละแวกใกล้เคียง ซึ่งชาวบ้านต้องการให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรีบดำเนินการกำจัดขยะในพื้นที่ดังกล่าวออกไป เพราะขยะที่พบนั้นได้สร้างปัญหาในด้านมลพิษ สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง ที่สำคัญอยากให้บังคับใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่ลักลอบทิ้งขยะในบริเวณดังกล่าวด้วย

s-ไม่เก็บขยะ-02

s-ไม่เก็บขยะ-03

s-ไม่เก็บขยะ-04

สุเมธ/ภาพ/ข่าว