ชาวคลองดำเนินฯ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

WEB-02

s - คลองดำเนิน-01

เมื่อเวลา 15.49 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่โครงการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ดำเนินสะดวก) สำนักชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน หรือ ประตูน้ำบางยาง ต.สวนส้ม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ได้มีการจัดกิจกรรม รวมพลังชาวคลองดำเนินสะดวก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว เป็นประธานในพิธี ในการนี้นายอำเภอบ้านแพ้วได้กระทำการวางพวงมาลัยดอกดาวเรือง ต่อหน้าพระบรมรูปหล่อของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร จากนั้นก็ได้นำผู้เข้าร่วมพิธียืนรอบต้นดาวเรืองที่ประดับเป็นเลข ๙ ล้อมด้วยหัวใจ 1 ดวง หันหน้าเข้าสำนักงานโครงการฝ่ายส่งน้ำฯ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในอดีตเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่ประตูน้ำบางยาง เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2496 ขณะที่บรรยากาศที่สร้างความซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากคือ นอกจากทุกคนจะร่วมกันใส่เสื้อสีเหลืองแล้ว ยังได้นำภาพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร มาจากบ้านคนละ 1 ภาพ เพื่อถือในพิธีครั้งนี้ด้วย

s - คลองดำเนิน-02

สำหรับกิจกรรมภายในพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตที่ประตูน้ำบางยางนั้น ก็ประกอบไปด้วย การวางพวงมาลัยดอกดาวเรืองต่อหน้าพระบรมรูปหล่อ , การจัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 จากนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอบ้านแพ้ว , การขับร้องเพลงประสานเสียงของนักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม, การท่องอาขยานของนักเรียนโรงเรียนบ้านดำเนินสะดวก , การยืนสงบนิ่ง 89 วินาที และการร่วมกันขับร้องเพลงรักพ่อไม่มีวันพอเพียง

s - คลองดำเนิน-03

s - คลองดำเนิน-04

s - คลองดำเนิน-05

s - คลองดำเนิน-06

s - คลองดำเนิน-07

s - คลองดำเนิน-08

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว