ชมรมคนรักในหลวงทำดีถวายเป็นพระราชกุศล

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

กิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งทางชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกับโรงพยาบาลกระทุ่มแบนจัดขึ้นนั้น                    มีนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานเปิดกิจกรรมร่วมด้วยนายธีระชัย บุญอารี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสมุทรสาคร สมาชิกและบุคลากรของโรงพยาบาลกระทุ่มแบน ที่ได้มาร่วมกันทำความดี ด้วยการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์รอบโรงพยาบาลกระทุ่มแบน

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ นอกจากจะเพื่อเป็นการร่วมกันทำความดี น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 แล้ว ยังเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคีของคนรักในหลวง พื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และเพื่อร่วมกันช่วยทำให้โรงพยาบาลมีความสะอาด สวยงาม เป็นที่พึงพอใจของผู้มารับบริการและญาติของผู้ป่วยอีกด้วย

 

footer_master footer_master footer_master

เอเชีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว