จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

เมื่อ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ที่บริเวณสวนสุขภาพ 60 พรรษา ลานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร  นายโชติพัฒน์  สิชฌรังษี ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ  โดยมีนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครู นักเรียน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ เข้ากิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เป็นจำนวนมาก

โดยในการนี้ นายโชติพัฒน์  สิชฌรังษี ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีถวายความเคารพและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และนำประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ นั่งคุกเข่าชูกำปั้นขวาพร้อมนำกล่าวปฏิญาณ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ 3 ครั้ง หลังจบพิธีประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปฏิบัติภารกิจ ทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ตัดหญ้า เก็บเศษใบไม้  เศษขยะ  และฉีดน้ำล้างพื้นบริเวณลานวัฒนธรรมจังหวัด  สวนสุขภาพ 60 พรรษา และบริเวณโบราณสถานป้อมวิเชียรโชฎก ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อเป็นการจุดประกายการทำคุณงามความดีให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน คนรุ่นหลังได้จำเป็นแบบอย่าง ต่อไป

 

footer_master footer_master footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว