จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ของอำเภอบ้านแพ้วในครั้งนี้ ก็ได้จัดขึ้นที่วัดหลักสองราษฎร์บำรุง โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดกรวยดอกไม้สด ถวายราชสักการะต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร จากนั้นจึงได้กล่าวเปิดโครงการโดยเน้นย้ำความสำคัญของจิตอาสา ที่ได้ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่จิตอาสาที่แบ่งกลุ่มกันปฏิบัติหน้าที่ทั้งบนบกรอบวัด และในคลองดำเนินสะดวกหน้าวัดหลักสองราษฎร์บำรุงอีกด้วย

นายวิชิต ศรีจันทร์ ปลัดอำเภอบ้านแพ้ว กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจที่จัดขึ้นนี้ เป็นความร่วมมือกันของ ข้าราชการ ผู้บริหาร สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” อำเภอบ้านแพ้ว  รวมทั้งสิ้น จำนวน 400 คน เพื่อให้จิตอาสาทุกภาคส่วน ได้แสดงพลังความสามัคคีปรองดอง ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาทำความสะอาด บริเวณวัดหลักสองราษฎร์บำรุง ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การปลูกฝังจิตสำนึกในการดูแลพื้นที่ อันจะเป็นการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสาคร ให้คงอยู่สืบต่อไป

 

footer_master footer_master footer_master

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว