จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

เมื่อเวลา 9.00 น. ของวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยจัดขึ้นที่วัดกระซ้าขาว ใกล้กับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดงาน และมีนายพัฒน์โกศล หนูสมแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร เป็นผู้กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ชมรมคนรักในหลวง ชาวชุมชนกระซ้าขาวและบ้านบ่อ รวมทั้งเด็กนักเรียน ได้มาร่วมทำกิจกรรมกันในครั้งนี้

ฃซึ่งก่อนที่จะมีการทำความสะอาด ก็ได้มีการถวายเทียนพรรษาให้กับทางวัดเนื่องในวันเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วย จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครจึงได้ร่วมปลูกต้นไม้ในบริเวณวิทยาลัยชุมชน  หลังจากนั้นเหล่าจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจึงได้ร่วมกันร้องเพลง ก่อนที่จะลงมือเก็บขยะ ทำความสะอาดลานวัด เพื่อเป็นการปรับภูมิทัศน์และทำชุมชนให้สะอาด

 

footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเชีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว