จิตอาสารักษ์แม่น้ำท่าจีน

AD-WEB-CCTV-6-12-61

s - ผักตบ-01

ที่บริเวณริมแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 2 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาครนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เก็บผักตบชวาร่วมรักษาแม่น้ำท่าจีน โดยมีนายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้แทนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน โดยในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำจิตอาสากล่าวปฏิญาณตน “เราทำความดีด้วยหัวใจ 3 ครั้ง” ก่อนที่ทุกคนจะร่วมกันเก็บผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีนเอาขึ้นมาไว้บนฝั่ง เพื่อรอการนำไปทำลายด้วยวิธีการทางธรรมชาติต่อไป

s - ผักตบ-02

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า โครงการฯ ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง ประชาชนจิตอาสาจังหวัดสมุทรสาคร กับ กรมโยธาธิการและผังเมือง ในการที่จะช่วยกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแม่น้ำท่าจีน เพื่อคืนความใสสะอาดและรักษาแม่น้ำท่าจีน แม่น้ำสายสำคัญให้คงอยู่ตลอดไป ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครนั้น เป็นจังหวัดตอนปลายของแม่น้ำท่าจีน จึงมีผักตบชวาลอยลงมาเป็นจำนวนมาก และยากต่อการกำจัดให้หมดสิ้นไปได้โดยง่าย แต่ถ้าประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมด้วยช่วยกันที่จะดูแลรักษาเช่นนี้ตลอดไป ก็จะทำให้ผักตบชวานั้นลดน้อยลงและก่อให้เกิดความสวยงาม ความสะอาดในแม่น้ำ อีกทั้งยังทำให้การคมนาคมทางน้ำเป็นไปได้อย่างสะดวกอีกด้วย ส่วนการกำจัดนั้น เมื่อนำขึ้นมากองบนฝั่งแล้วก็จะมีการฉีดพ่นสารที่เรียกว่า สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 เป็นสารบำบัดน้ำเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น และกำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ ผลิตโดยกรมพัฒนาที่ดิน ก่อนที่จะนำไปทำลายตามธรรมชาติต่อไป

s - ผักตบ-03

ขณะที่นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวเพิ่มเติมว่า การเก็บผักตบชวาในแม่น้ำท่าจีน ตั้งแต่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการเพิ่มจำนวนเรือและแมคโครยืนโป๊ะในการเก็บผักตบชวา เนื่องจากมีปริมาณผักตบชวาหนาแน่นและสร้างความเดือดร้อนด้านการคมนาคมขนส่งทางน้ำ สำหรับการสนับสนุนกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” กรมฯได้สนับสนุนเครื่องจักรในแหล่งน้ำหลายจังหวัด เช่น พระนครศรีอยุธยา มหาสารคาม นครปฐม เป็นต้น ในครั้งนี้จากการสำรวจ พบว่า มีผักตบชวาหนาแน่น ตั้งแต่ สะพานวัดท่าไม้ จนถึง สะพานบางยาง พบจำนวนผักตบชวา ประมาณ 15,000 ตัน จึงได้ส่งเรือกำจัดผักตบชวา จำนวน 3 คัน และแมคโครยืนโป๊ะ เพื่อร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยจะใช้เวลาประมาณ 15 วัน

s - ผักตบ-04

s - ผักตบ-05

สุเมธ /ภาพ/ข่าว