จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน

AD WEB NET 20-5-60

 

โต้ง ดอกไม้จันทน์1

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดสมุทรสาคร โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ  วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร ชมรมคนรักในหลวง และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นที่ อบต.บ้านบ่อ โดยมีกลุ่มสตรี และชาวชุมชนในตำบลบ้านบ่อ มาร่วมกันเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน หรือดอกดารารัตน์ โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมาถ่ายความรู้ในการประดิษฐ์แบบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวาดแบบ การตัดกลีบ การเข้าช่อ ซึ่งวัสดุอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือเปลือกข้าวโพด ที่ตอนนี้ก็หายากและราคาขึ้นสูงกว่าเท่าตัวด้วย

การประดิษฐ์แต่ละดอกนั้นทุกคนทำกันอย่างตั้งใจ เพื่อให้ทุกดอกมีคุณค่า เพราะเป็นดอกไม้จันทน์ที่เกิดจากความจงรักภักดีของทุกคน ซึ่งหลังจากที่ผ่านการอบรมแล้ว ก็จะมีการออกวุฒิบัตรให้ ส่วนใครที่อยากประดิษฐ์ ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานก็จะนำอุปกรณ์การประดิษฐ์มาให้ไว้ที่ อบต.บ้านบ่อ และให้รับไปทำที่บ้าน และเมื่อประดิษฐ์แล้วก็ให้นำดอกไม้จันทน์มาส่งที่ อบต.และทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจะมานำไปเก็บไว้ก่อนส่งให้กับจังหวัดต่อไป

 

โต้ง ดอกไม้จันทน์2 โต้ง ดอกไม้จันทน์3

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว