จับรางวัลสลากออมทรัพย์ทวีโชค

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

จับรางวัล

การจัดงานมอบรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2 ปีบัญชี 2560 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสมุทรสาครนั้น ได้จัดขึ้นที่วัดยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว โดยมีนายบุญชู ปานสุวรรณ สมาชิกสภา อบจ.สมุทรสาคร และเป็นหนึ่งในลูกค้าของ ธกส เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วย คณะผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร ลูกค้าของ ธกส.ทั้ง 3 อำเภอ ตลอดจนผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วน ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคครั้งนี้ ซึ่งรางวัลนั้นก็มีทั้งรถยนต์โตโยต้า รถจักรยานยนต์ สร้อยคอทองคำ และไมโครเวฟ

จับรางวัล3

สำหรับเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค เป็นเงินฝากประเภทหนึ่ง ซึ่งให้บริการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2539 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมเงินของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประชาชนรายย่อย เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและเป็นการขยายฐานเงินออมในภาพรวมของประเทศ โดยตั้งแต่เปิดให้บริการมาจนถึงปัจจุบัน เงินฝากประเภทนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครมาใช้บริการอย่างกว้างขวาง มียอดเงินฝากจำนวน 55,492 บัญชี รวมเป็นเงิน 1,281 ล้านบาทเศษ ผลตอบแทนที่ลูกค้าจะได้รับนอกจากดอกเบี้ยแล้ว ธนาคารได้จัดให้มีการจับสลากมอบรางวัลให้แก่ผู้ฝากเงินทุก 6 เดือนภายในเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องฝากเงินประเภทออมทรัพย์ทวีโชคกับ ธกส.ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท และคงยอดเงินฝากไว้ไม่น้อยกว่า 3 เดือนโดยทุกๆ 2,000 บาท จะมีสิทธิ์ได้รับบัตรจับรางวัล 1 ใบ เพื่อลุ้นรับของรางวัลต่อไป ซึ่งทุกคนนั้นก็มีสิทธิ์ฝากเงินประเภทนี้ ยกเว้นพนักงานของ ธกส.

จับรางวัล4

ส่วนผลการจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ครั้งที่ 2 ปีบัญชี 2560 นี้ ผู้โชคดีได้รับรถยนต์เก๋งโตโยต้าคือ คุณสมนึก โรจน์รุ่ง ลูกค้า ธกส.สาขาสมุทรสาคร ขณะที่รางวัลอื่นๆ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่ ธกส.ทุกสาขา

จับรางวัล5

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว