จัด อส.ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก

AD WEB NET 2

 

tp-อส1 tp-อส.3

กองอาสารักษาดินแดน หรือ อส.เป็นกำลังสำคัญอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน อย่างเช่นที่ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งตอนนี้มีกำลัง อส.อยู่ 36 นาย โดย 18 นายจะต้องอยู่เวรดูแลเรื่องความปลอดภัย ส่วนอีก 18 นาย จะทำหน้าที่ด้านธุรการต่างๆ

ทางนายสมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย ป้องกันจังหวัดสมุทรสาคร ในตำแหน่งผู้บังคับการกองร้อย อส.จังหวัดสมุทรสาคร ได้อธิบายเกี่ยวกับหน้าที่ของ อส.ว่า ทางจังหวัดโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีนโยบายให้ เจ้าหน้าที่ อส.ต้องอยู่เวรรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง โดยจะแบ่งออกเป็นเวรหลัก เวรเสริม และเวรพัก ที่จะคอยหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไป  นอกจากนั้นยังมีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน อย่างเช่น ในตอนเย็นที่จะมีการจัดกำลัง อส.จำนวน 2 นายคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร คอยโบกรถในช่วงเย็น ซึ่งหน้าที่นี้เดิมได้มีการปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้ว แต่เนื่องจากช่วงหนึ่งมีปัญหาเรื่องจำนวนกำลังพลที่ไม่เพียงพอจึงพักหน้าที่ตรงนี้ไว้ชั่วคราว แต่ตอนนี้ได้มีการวางแผน วางระบบการสับเปลี่ยนเวรกันใหม่ จึงได้มีการจัดเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกในจุดนี้เหมือนเดิม โดยเริ่มดำเนินการมาได้ประมาณ 1 สัปดาห์แล้ว โดยจะเริ่มอยู่เวรอำนวยความสะดวกตรงประตูทางออกศาลากลาง ตั้งแต่เวลา 16.30 น.ไปจนถึง20.00น. ซึ่งเป็นช่วงที่การจราจรค่อนข้างคับคั่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ อส.ก็จะคอยโบกรถ คอยดูแลเรื่องความปลอดภัยให้กับคนที่ข้ามถนนไปมา

 

tp-อส.2

เอเซีย ภาพ/ พรเพ็ญ / ข่าว