จัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคม

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

และนี่คือภาพของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่พาดสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า กำลังร่วมมือกันรื้อสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานแล้ว  บริเวณริมถนนเศรษฐกิจ1 เพื่อเป็นการจัดระเบียบสายสื่อสาร ที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าให้มีความสวยงาม ไม่รกรุงรังและไม่เป็นอันตรายกับประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง

footer_master

สำหรับการจัดระเบียบสายและอุปกรณ์สื่อสารในระบบโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาครครั้งนี้นั้น เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้รื้อถอนสายและอุปกรณ์สื่อสารทั้งส่วนที่ไม่ได้ใช้งานและส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตออก โดยการจัดระเบียบดังกล่าวจะดำเนินการขยายพื้นที่ออกไปเรื่อยๆ เพื่อให้คลอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว