จัดระเบียบสายสื่อสาร

AD WEB CCTV 14-6-60

 

tp-จัดสายสัญญาณ-01

 

ที่บริเวณด้านหน้าสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมุทรสาคร ร่วมมือกับ สำนักงาน กสทช. และหน่วยงานที่ให้บริการด้านระบบสื่อสาร ได้ร่วมมือกันออกจัดระเบียบสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้า   โดยมีนายศักดิ์ชัย สุวรรณนิคม รองผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ และได้สร้างความเข้าใจกับทุกหน่วยงานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการพาดสายบนเสาไฟฟ้าเพื่อความเป็นระเบียบและเกิดความปลอดภัย

สำหรับการจัดระเบียบสายสื่อสารในครั้งนี้ จะมีการดำเนินการบนถนนเอกชัย ตั้งแต่บริเวณสนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาครไปจนถึงมหาชัยเมืองใหม่ โดยจะเน้นสายที่พาดข้ามถนนทุกเส้น โดยจะมีการตรวจสอบไม่ให้สายหย่อนลงมาต่ำกว่า 5.5 เมตร และจะมีการรวบรัดและดึงให้ตึง ไม่ให้เกี่ยวพันกับรถที่วิ่งไปมา ส่วนด้านข้างทางนั้นจะจัดการในจุดที่มีการร้องเรียนและจุดที่สายยังไม่เป็นระเบียบด้วย ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ 2 วัน คือวันที่ 27-28 มิถุนายน จากนั้นจึงจะดำเนินการบนถนนเส้นอื่นต่อไป

 

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว

tp-จัดสายสัญญาณ-04

tp-จัดสายสัญญาณ-02

tp-จัดสายสัญญาณ-03