จัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณรอบศาลากลาง และถนนถวาย

WEB-02

tp - จัดระเบียบสาย-01

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ธีรพัฒน์ คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมติดตามการจัดระเบียบสายสื่อสาร บริเวณรอบศาลากลางและถนนถวาย ซึ่งการจัดระเบียบครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายในระดับประเทศที่ต้องการให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร โดยในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการเร่งด่วน ให้มีการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร บริเวณโดยรอบศาลากลาง และตลอดแนวถนนถวายในฝั่งท่าฉลอมก่อน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งในที่ประชุมได้มีการกำหนดการทำงานไว้ว่าจะให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ โดยการทำงานรอบศาลากลางจะเก็บสายสื่อสารทั้งหมดที่ใช้งานขึ้นบนคอนยึดสาย ส่วนสายที่ไม่ได้ใช้งานหรือสายตาย ก็จะดำเนินการรื้อออกทันที นอกจากนี้ในส่วนของเสาไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นก็จะมีการรื้อถอนออกด้วย ส่วนในฝั่งท่าฉลอมนั้น ก็จะทำงานเช่นเดียวกัน เชื่อว่าหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ จะทำให้ทัศนียภาพของทั้งสองพื้นที่ดีขึ้น ซึ่งทั้งหมดก็จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าอีกครั้งในเดือนธันวาคม

สำหรับเรื่องการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารนั้นที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร และหน่วยงานสายสื่อสารในจังหวัดสมุทรสาคร ก็ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการเรื่องนี้มาโดยตลอด

tp - จัดระเบียบสาย-02

tp - จัดระเบียบสาย-03

tp - จัดระเบียบสาย-04

tp - จัดระเบียบสาย-05

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว