จังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

วันยาเสพติดแก้1

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา  ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่นแก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”   โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตำรวจ ทหาร  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

วันยาเสพติด2

โดยกิจกรรมเริ่มต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้อ่านปราศรัยของ   นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 กล่าวนำปฏิญาณตน   ต่อต้านยาเสพติด  มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานที่สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดสมุทรสาคร  การแสดงเชิงสัญลักษณ์ในการเผายาเสพติด  จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติดโลก จากหน่วยงานต่างๆ  พร้อมทั้งชมการแสดงจากต่างๆอีกมากมาย

วันยาเสพติด3

สำหรับการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ก็เพื่อรณรงค์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป และทุกภาคส่วนของสังคม ได้รับรู้  และตระหนักถึงภัยจากปัญหายาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

วันยาเสพติด4

วันยาเสพติด5

วันยาเสพติด6

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว