จังหวัดสมุทรสาครประชุมเตรียมจัดงานวันท้องถิ่นไทย

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมเตรียมงานประเพณี 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม (วันท้องถิ่นไทย) ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

footer_master

สำหรับงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง และเป็นการกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย และเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนตำบลชาวท่าฉลอมและประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร

footer_master

โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2562 ซึ่งกิจกรรมหลักๆที่สำคัญคือ ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 06.30 น. มีทำบุญตักบาตร ณ สี่แยกตลาดสุขาภิบาลท่าฉลอม และเวลา 09.00 น. พิธีถวายราชสักการะรัชกาลที่ 5 ณ วัดสุทธิวาตวราราม พระอารามหลวง (วัดช่องลม) รวมถึงนิทรรศการของ “สุขาภิบาลท่าฉลอม” และนิทรรศการแสดงผลงานกิจกรรมที่โดดเด่นของ อปท. ในพื้นที่ และในส่วนของกิจกรรม “ชม ช้อป ชิม” จะมีการออกร้านของท้องถิ่นหลากหลายรูปแบบ ทั้งการจำหน่ายอาหารทะเลสด อาหารทะเลแปรรูป และสินค้าจากผู้ประกอบการโรงงานต่างๆ ราคาประหยัด มีกิจกรรมนั่งเรือชมป่าชายเลน มีบริการรถสามล้อโบราณให้ได้นั่งฟรีและถ่ายภาพ มีบริการนั่งรถรางชมรอบเมืองท่าฉลอม รวมถึงการแสดงการละเล่นว่าวไทยโบราณ การจัดแสดงรถโบราณ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนในพื้นที่ด้วย

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว