จมเรือ

พี่เมธ จมเรือ

นาวาเอกสหพล ประเสริฐธีรพงศ์ ประจำสำนักงานเลขานุการ  ศปมผ. พร้อมด้วย ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมประมง ได้นำคณะพร้อมสื่อมวลชนลงเรือตรวจประมงทะเล 618 เพื่อเดินทางไปทำการจมเรือประมงจำนวน 8 ลำสุดท้าย จากทั้งหมด 48 ลำ ในทะเลห่างจากฝั่งจังหวัดเพชรบุรีประมาณ 12 ไมล์ทะเล ซึ่งเรือประมงดังกล่าวเป็นเรือประมงที่รัฐบาลรับซื้อจากผู้ประกอบการประมงที่ใช้เครื่องมือประเภทอวนรุน ที่นับเป็นอีกเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการทำการประมงสูง ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำลดจำนวนลงอย่างมาก โดยการจมเรือประมงอวนรุน 8 ลำสุดท้ายนี้ คาดว่าจะทำให้จำนวนทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลในน่านน้ำประเทศไทยจะมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น

พี่เมธ จมเรือ 1

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้ตรวจราชการกรมประมง กล่าวว่า การจมเรือประมงเพื่อทำปะการังเทียมในพื้นที่ทั้งหมดนั้น ก็เพื่อต้องการให้เป็นแหล่งเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเล แต่จะสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่นั้น ก็ต้องติดตามผลในระยะยาว ส่วนผลในระยะสั้นนั้น เป็นเรื่องของการส่งเสริมให้จุดที่จมเรือประมงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลก่อน ซึ่งก็คาดว่าจะมีผู้ให้ความสนใจไปชมกันเป็นจำนวนมาก
พี่เมธ จมเรือ 2

สุเมธ/ภาพ/ข่าว