จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

สำหรับการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ก็เหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว   ซึ่ง 31 มีนาคม ที่จะถึงนี้ทุกอย่างต้องเสร็จเรียบร้อย ซึ่งทางจัดหางานจังหวัด   สมุทรสาคร ได้เปิดเผยตัวเลขการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ยอด ณ วันที่ 25         มีนาคม ที่ผ่านมา มีแรงงานต่างด้าวขึ้นทะเบียนเรียบร้อยไปแล้ว จำนวน 54,783  ราย จาก ทั้งหมด 104,207 ราย  ซึ่งเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์กับยอดที่เหลืออีก   ประมาณเกือบ 5 หมื่นคน ก็ดูว่าน่าเป็นห่วงว่าจะทำเสร็จไม่ทันตามเวลาที่กำหนด

ซึ่งในขณะนี้ทางจัดหางานจังหวัดฯก็ได้มีแผนรองรับไว้แล้วหากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันเวลาที่กำหนด โดยจะให้มีการยื่นเอกสารไว้ก่อนเพื่อแสดงความจำนง และจากนั้นจึงจะดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไป และอาจจะมีการเพิ่มจุดการขึ้นทะเบียนที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอีก หนึ่งจุด แต่แผนสำรองก็ต้องส่งเสนอให้กับทางจังหวัดเพื่อให้ผู้ว่าราชการ เห็นชอบเสียก่อนจึงจะทำได้ ซึ่งทางที่ดีนายจ้างก็ควรจะเดินทางมาดำเนินการให้เรียบร้อยตามเวลาจะดีที่สุด

 

tp-จดทะเบียนต่างด้าว2 tp-จดทะเบียนต่างด้าว3 tp-จดทะเบียนต่างด้าว4

 เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว