งานวันเด็กศูนย์เด็กเล็กอ้อมน้อย

tp-วันเด็กอ้อมน้อย1

 

งานวันเด็กของพื้นที่เทศบาลนครอ้อมน้อยที่ได้จัดขึ้นในวันนี้คืองานวันเด็กของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลอ้อมน้อยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีนายสมศักดิ์ ขวัญเมือง นายกเทศมนตรีนครอ้อมน้อย ได้มาเป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาทกับเด็กๆที่มาร่วมงาน โดยกิจกรรมก็เป็นไปอย่างสนุกสนานมีทั้งกิจกรรมตอบปัญหา การเล่มเกม การแสดงของนักเรียน การแจกของขวัญให้กับเด็กๆ ซึ่งในปีนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองการศึกษาเทศบาลนครอ้อมน้อย คณะผู้บริหารเทศบาลนครอ้อมน้อย ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนที่มาเติมเต็มความสุขในวันสำคัญของพวกเขา ซึ่งงานวันเด็กของที่นี่ได้จัดล่วงหน้าก่อน เพราะช่วงวันเสาร์จะได้พาน้องๆหนูๆไปร่วมงานตามสถานที่จัดงานอื่นได้

 

tp-วันเด็กอ้อมน้อย2

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว