งานวันคนพิการสากล ภายใต้แนวคิด “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

WEB-02

FT งานวันคนพิการ1

ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี2562 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พร้อมด้วย น.ส.กฤษฎี ปิ่นนิล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการ และ องค์กรคนพิการเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุได้ภาคภูมิใจว่า ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือกันในการช่วยเหลือ เป็นสังคมเพื่อความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน  การยอมรับในความเท่าเทียมในสังคม เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้พิการ

FT งานวันคนพิการ2

โดยภายในงานได้มีการแสดงความสามารถพิเศษของเด็กจากศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดสมุทรสาคร, การมอบเกียรติบัตรให้แก่คนพิการต้นแบบจังหวัดสมุทรสาคร และสถานประกอบการที่ได้รับประกาศด้านการสนับสนุนคนจ้างงานคนพิการ, การมอบเงินทุนประกอบอาชีพ นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีของคนพิการ, การจัดนิทรรศการและบริการต่างๆ รวมทั้งการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่คนพิการ ซึ่งงานวันนี้ก็สร้างรอยยิ้มให้กับผู้พิการที่เข้าร่วมงานทุกคน

FT งานวันคนพิการ3

FT งานวันคนพิการ4

FT งานวันคนพิการ5

ธราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว