งานวันการศึกษาเอกชน

AD WEBSITE CABLE TV

vk เอกชน 1

นายกฤตชัย  อรุณรัตน์  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  เป็นประธานเปิดงานวันการศึกษาเอกชนสมุทรสาคร  การศึกษาเอกชน  พัฒนาคน  พัฒนาชาติ  ทวยราษฎร์ถวายความจงรักภักดี  พร้อมทั้งมีนางจารุพรรณ  คุณพันธ์  ประธานคณะกรรมการการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรสาคร   แขกผู้มีเกียรติ  คณะผู้บริหารโรงเรียน  คณะครู  และนักเรียนโรงเรียนเอกชนเข้าร่วม

vk เอกชน 2

โดยโรงเรียนเอกชนนับเป็นอีกหนึ่งสถาบันที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาเด็กและเยาวชน  อันเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ  เพื่อให้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีทักษะการดำเนินชีวิตที่ดี

vk เอกชน 3

                        โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของกลุ่มโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร  ทั้งในระบบ 23 โรงเรียน  และนอกระบบอีก 16  โรงเรียน     โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 กิจกรรม ได้แก่ พิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร   การบริจาคโลหิตที่ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  โดยมีผู้ร่วมบริจาค 99 คน  และพิธีมอบรางวัลครูเอกชนดีเด่น OPEC TEACHER AWARD จำนวน 78 คน  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแปรอักษรจากนักเรียน 919 คน เป็นเลขเก้าไทย  และคำว่า การศึกษาเอกชน

vk เอกชน 4

                                                                                ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว