งานปีตำหนักพระพรหมสยมพร

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตำหนักพระพรหมสยมพร ซึ่งตั้งอยู่ในซอยปากทางเข้าตลาดมหาชัย ได้มีการจัดงานครบรอบปีขึ้น ซึ่งจะจัดตรงกับวันลอยกระทงของทุกปี โดยจะมีการจัดพิธีทำบุญ และมีการออกโรงทานเลี้ยงอาหารฟรี หลังจากนั้นจึงเป็นการแจกข้าวสารให้กับประชาชนและผู้ยากไร้คนละ 1 ถุง โดยความร่วมมือของตำหนักพระพรหมสยมพรและร้านมหาชัยอะไหล่ยนต์ ตระกูลเจี่ยทอง ร้านเคียมฮวดเจริญยนต์ ซึ่งแต่ละปีก็จะเตรียมข้าวสารไว้ประมาณ 2,000 ถุง รวมทั้งขนม เสื้อผ้า โดยการแจกนั้นทางตำหนักพระพรหมสยมพร ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ได้รับแจกนำข้าวนี้ไปรับประทาน และอย่าวนมารับซ้ำแล้วเอาไปขาย เพราะของที่มอบให้ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ อยากให้ผู้ที่ได้รับนำไปรับประทานมากกว่า

ตำหนักพระพรหมสยมพร แต่ก่อนเป็นเพียงตำหนักไม้เล็กๆและต่อมาจึงมีการปรับปรุงใหม่ ซึ่งก็ได้มีการทำบุญและแจกทานเช่นนี้เป็นประจำทุกปี

 

tp-แจกทาน2 tp-แจกทาน3 tp-แจกทาน4

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว