งานประเพณี 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม ( วันท้องถิ่นไทย )

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

เมื่อช่วงค่ำของวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา นายประภัสสร์  มาลากาญจน์    ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 18  มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม  2561  (ภาคค่ำ) โดยมีนายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  พนักงานครูในสังกัดเทศบาล  และพนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้  ณ เวทีหน้าลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
footer_master

ซึ่งภายในงาน ได้จัดให้มีการแสดง แสง สี เสียง เรื่องราวประวัติศาสตร์    สุขาภิบาลท่าฉลอม สุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งการแสดงชุดนี้ทำให้ เห็นเรื่องราวความเป็นมาของสุขาภิบาลอย่างเข้าใจง่าย  ซึ่งก็สร้างความประทับใจให้กับชาว ท่าฉลอมและผู้ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมาก  และนักแสดงทั้งหมดนี้ก็เป็นน้องๆจากสถานศึกษาทั้ง 6 แห่งในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร

footer_master

สำหรับงานประเพณี 18 มีนา สุขาภิบาลท่าฉลอม (วันท้องถิ่นไทย)  จัดขึ้นมาเพื่อ รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมือง แห่งแรกของไทย

footer_master

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว