ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2561 พ.อ.พีรพนธ์ เชื้ออาษา เสนาธิการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ณ อาคารเอนกประสงค์ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยมีคณะนายทหารและกำลังพลในพื้นที่ค่ายฯ ตลอดจนครอบครัวของเหล่าทหารสื่อสารที่ได้ใส่เสื้อเหลืองมาร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

tp-ค่าย2

สำหรับพิธีการนั้น ประธานในพิธีได้ขึ้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาทบพิตร พระสงฆ์ให้ศีล จากนั้นเจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวและภูษาโยง ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุลจำนวน 10 ผืน พระสงฆ์สดับปกรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ผู้เข้าร่วมพิธีกรวดน้ำรับพร

tp-ค่าย3

เมื่อเสร็จพิธีการข้างต้นแล้ว พระสงฆ์ทั้ง 10 รูป จากวัดอ้อมน้อยได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นประธานในพิธีและคณะนายทหารถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร ก่อนที่จะออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งที่เหล่าทหารสื่อสาร ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินและครอบครัวได้จัดเตรียมมา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาทบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตครบรอบปีที่ 2

tp-ค่าย4

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว