คุณช้างจับมือ ส่งสุขผ่านผ้า

fm - คุณช้างจับมือ1

หลังจากที่พิธีเปิดงานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาครเสร็จสิ้นลง ก็ได้มีอีกหนึ่งกิจกรรมใหม่ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกและวันเดียวนั่นก็คือ กิจกรรม “คุณช้างจับมือ” จัดโดยเทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับ ชมรมพลังไทยใจอาสา กลุ่ม ปตท. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย โดยให้ผู้มาร่วมงานเทศกาลกินเจ ได้ร่วมกันเย็บช้างตัวนี้สำหรับให้ผู้ป่วยที่กล้ามเนื้ออ่อนแรง มีปัญหาเรื่องของการเกร็งมือ เป็นอัมพฤกษ์ หรือต้องทำกายภาพมือ โดยใช้ช้างที่ทำนี้เป็นอุปกรณ์ในการช่วยผู้ป่วยให้มือกลับคืนสู่ภาวะปกติได้ดีขึ้น

สำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประดิษฐ์คุณช้างจับมือนั้นก็คือ ผ้าลวดลายต่างๆ , ใยสังเคราะห์  และอุปกรณ์ตัดเย็บ  ทั้งนี้คุณช้างจับมือที่ทำเสร็จแล้ว ผู้ที่เป็นคนเย็บจะเขียนชื่อและคำอวยพรไว้ที่กระดาษ เป็นการส่งสุขผ่านผ้าไปยังผู้ป่วยทุกคน  จากนั้นทางเทศบาลนครสมุทรสาคร จะเป็นผู้ดำเนินการนำไปมอบให้กับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงตามโรงพยาบาลต่างๆต่อไป

fm - คุณช้างจับมือ2

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว