คาดราคามะพร้าวจะขึ้นอีกรอบ

vk ราคามะพร้าวสูง 4

มะพร้าว  อีกหนึ่งผลผลิตที่ทำรายได้หลักในอำเภอบ้านแพ้ว  ในช่วงนี้มีราคาที่คาดว่าน่าจะเพิ่มสูงขึ้น  จากการสอบถามไปยังนายบุญลอย  ทรัพย์มา  เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว  และเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวตัวอย่างในอำเภอบ้านแพ้ว  ได้ให้ข้อมูลว่า  ราคามะพร้าววันนี้จากสวน  ไซส์ใหญ่ปกติขึ้นจากราคาเดิม ๖ บาท เป็น ๘ บาทแล้ว  และจากการสำรวจในพื้นที่คาดว่าราคามะพร้าวจะสูงขึ้นถึง ๑๐ บาทได้  เพราะผลผลิตแต่ละสวนเหลือน้อยแล้ว

vk ราคามะพร้าวสูง 2

vk ราคามะพร้าวสูง 1

ส่วนไซส์ลูกที่เล็กกว่าปกติ   อันเป็นผลมาจากเมื่อต้นปีเกิดปัญหาภัยแล้ง  ทำให้ต้นมะพร้าวไม่ได้มีความสมบูรณ์มาก  ฝนตกมากก็จริง  แต่ลูกกลับไม่ใหญ่   ทำให้ไม่ได้ตรงกับความต้องการของตลาดมาก  โรงงานที่จะมาซื้อไปแยกน้ำมะพร้าวออก  ก็จะต่อรองราคา  เช่น  ถ้าเป็นลูกเล็ก ๘ บาท ก็จะได้ ๒ ลูก  หรือ ๓ ลูก  หรือคนมารับซื้อก็จะต่อรองราคาที่ตำกว่าเพราะเห็นเป็นลูกเล็ก

vk ราคามะพร้าวสูง 3

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว