ความคืบหน้า C188

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

ดร.วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับความคืบหน้าของเรื่องC188 ว่าเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เชิญตัวแทนชาวประมงจาก 22 จังหวัดไปร่วมประชุมเพื่อพูดคุยกันถึงประเด็นดังกล่าว ซึ่งบทสรุปจากการปะชุมครั้งนั้น ก็พอทำให้ทราบอย่างแน่นอนแล้วว่า ทางรัฐบาลไทยจะต้องร่วมในสัตยาบันเพื่อรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 หรือ C188 อย่างแน่นอน เพราะทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.ได้ลงมติให้ความเห็นชอบแล้ว โดยคาดการณ์ไว้ว่าทางรัฐบาลไทยจะเดินทางไปรับอนุสัญญาดังกล่าวในช่วงปลายเดือนมกราคม2562ที่จะถึงนี้

footer_master

ส่วนเสียงจากชาวประมงที่สะท้อนความไม่เห็นด้วยไปยังรัฐบาล ดร.วิชาญ บอกว่า ตอนนี้ทางรัฐบาลก็รับฟังแล้ว แต่อย่างไรก็ต้องเข้าร่วม แต่จะมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างให้กระทบกับชาวประมงน้อยที่สุด อย่างเช่น เรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเรือ ที่ตอนนี้ก็บอกแล้วว่าจะครอบคลุมเฉพาะเรือต่อใหม่ที่มีขนาดเกิน 300 ตันกรอสเท่านั้น เรือเก่าและเรือใหม่ที่ขนาดน้อยกว่านี้จะไม่มีผล ส่วนเรื่องแรงงานที่จะลงเรือได้ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีนั้น ทางชาวประมงก็เห็นว่า อาจมีผลกระทบกับบางกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องลงเรืออย่างเช่น นักเรียนนักศึกษาที่เรียนมาทางด้านนี้ก็ต้องลงเรือเพื่อฝึกงานเช่นกัน และบางคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ที่มีความสามารถก็น่าจะอนุโลม นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของการจ่ายเงินลูกน้องที่จะปรับเปลี่ยนให้กระทบต่อชาวประมงน้อยที่สุด และทำประมงได้สะดวกที่สุด

footer_master

ส่วนชาวประมงนั้นเมื่อได้รับทราบข่าวนี้ ก็ยังยืนยันว่ายังไม่เห็นด้วยที่รัฐบาลไทยจะเข้าร่วมอยู่ดี แต่เมื่อรัฐบาลไม่มีการเปลี่ยนแปลง ก็ต้องมาดูในรายละเอียด และอยากให้รัฐบาลปรับเปลี่ยนในหลายๆข้อ เพื่อไม่ให้ชาวประมงได้รับผลกระทบมากเกินไป

footer_master

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว