ความคืบหน้าโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดสมุทรสาคร

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

1จังหวัด1ถนน1

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนาโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดสมุทรสาคร  ถนนสายสาครบุรีเชื่อมต่อถนนสุทธิวาตวิถี  เริ่มต้นจากถนนพระราม 2 สิ้นสุดที่วงเวียนท่าฉลอม ซึ่งโครงการดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยให้จังหวัดดำเนินการตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

1จังหวัด1ถนน2

ทั้งนี้ในส่วนของโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดสมุทรสาครนั้น ได้คัดเลือก ถนนสายสาครบุรีเชื่อมต่อถนนสุทธิวาตวิถี ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งความคืบหน้านั้นได้มีแผนปฏิบัติ เช่น การจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ, ปรับปรุงถนนและไหล่ทางถนนสาครบุรี, ปรับปรุงผิวถนนสุทธิวาตวิถีและหน้าวัดน้อยนางหงส์, จัดระเบียบทางเท้า สิ่งล่วงล้ำเขตทาง, เก็บขยะ, จัดระเบียบสายไฟและสายเคเบิลต่างๆ, ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร หรือต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองใบสีเหลืองตลอดแนว

1จังหวัด1ถนน3

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เสนอแนวคิดให้จิตอาสาที่มีอยู่แล้ว ช่วยกันปูพรมทำความสะอาดในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ทันที เช่น เก็บขยะ วัชพืชต่างๆตามเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรตินี้ อย่างน้อยก็จะได้เห็นถึงการขับเคลื่อนโครงการ ส่วนแผนอื่นๆ    อย่างการปรับปรุงผิวถนนไหล่ทาง ก็ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป

1จังหวัด1ถนน4

1จังหวัด1ถนน5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว