ความคืบหน้าโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

AD-WEB-CCTV-6-12-61

1ถนน1

นายสมคิด  จันทมฤก  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดเผยว่า     โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดสมุทรสาคร ( ถนนสายสาครบุรีเชื่อมต่อถนนสุทธิวาตวิถี  เริ่มต้นจากถนนพระราม 2 สิ้นสุดที่วงเวียนท่าฉลอม )  ซึ่งโครงการดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยให้จังหวัดดำเนินการตามกรอบแนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

1ถนน3

ทั้งนี้ในส่วนของโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดสมุทรสาครนั้น ได้คัดเลือก ถนนสายสาครบุรีเชื่อมต่อถนนสุทธิวาตวิถี  เริ่มต้นจากถนนพระราม 2 สิ้นสุดที่วงเวียนท่าฉลอม ระยะทาง 4.6 กิโลเมตร เป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ   โดยมีแผนปฏิบัติ เช่น การจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ, ปรับปรุงถนนและไหล่ทางถนนสาครบุรี, ปรับปรุงผิวถนนสุทธิวาตวิถีและหน้าวัดน้อยนางหงส์, จัดระเบียบทางเท้าสองข้างทาง  สิ่งล่วงล้ำเขตทาง, เก็บขยะ, จัดระเบียบสายไฟและสายเคเบิลต่างๆ , ปลูกต้น เหลืองปรีดียาธร หรือต้นไม้ที่มีดอกสีเหลืองใบสีเหลืองตลอดแนว

1ถนน2

โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แจ้งว่า กิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ โดยในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร จะจัดพิธีเปิดงานกันที่อาคารหลังคาโค้งหน้าวัดน้อยนางหงษ์ ตำบลท่าจีน  ส่วนความคืบหน้าอื่นๆนั้น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได้ทำการออกแบบป้ายถนนและซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมดำเนินการสร้างแล้ว ซึ่งจะตั้งไว้บริเวณเชิงสะพานหน้าวัดน้อยนางหงส์ ส่วนเทศบาลนครสมุทรสาครและเทศบาลตำบลท่าจีน ก็เริ่มดำเนินการปรับสภาพผิวจราจร เตรียมจุดปลูกต้นไม้  เตรียมผิวฟุตบาท  เตรียมกำลังจิตอาสา  และเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆไว้พร้อมแล้ว

1ถนน4

1ถนน5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว